Η διδασκαλία

Στοχαστικές Διαδικασίες

Το μάθημα παρουσιάζει βασικές έννοιες και εργαλεία της θεωρίας στοχαστικών διαδικασιών και 

εφαρμογές στην ανάλυση σημάτων και συστημάτων παραγωγής.

Ύλη: Εισαγωγικές έννοιες, ορισμός στοχαστικών διαδικασιών, συσχέτιση, στατιστική, ροπές, λογισμός

μέσου τετραγώνου, ανεξαρτησία, διαδικασία Wiener, λευκός θόρυβος, διαδικασία Poisson, συστήματα

με στοχαστικές εισόδους, εργοδικότης, αλυσίδες Markov, εισαγωγή στην θεωρία πληροφοριών,

εφαρμογές.

Βαθμολογία: Γραπτή εξέταση με κλειστές σημειώσεις.

 

Συστήματα Παραγωγής 

Εξετάζονται προβλήματα σχεδιασμού παραγωγής, ελέγχου αποθεμάτων, πρόβλεψης της ζήτησης και

προγραμματισμού εργασιών σε συστήματα παραγωγής.

Ύλη: Εισαγωγή-μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, αποθέματα με

εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασμός παραγωγής, ανάμειξη προϊόντων, προβλήματα μεγέθους παραγωγής,

συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, ελάχιστο μέσο τετράγωνο, προγραμματισμός μίας

μηχανής με n εργασίες, δύο μηχανών, προγραμματισμός για την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας,

απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών.

Βαθμολογία: Γραπτή εξέταση με χειρόγραφο τυπολόγιο 2 σελίδων (1 φύλλο Α4 γραμμένο σε δύο όψεις).

 

Δίκτυα παραγωγής

Στο μάθημα παρουσιάζεται η θεωρία ουρών αναμονής και ένα αποτελεσματικό μοντέλο προσομοίωσης

γραμμών παραγωγής. Τα εργαλεία αυτά εφαρμόζονται για την εκτίμηση διαφόρων μέτρων απόδοσης

των συστημάτων παραγωγής και των συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, όπως ο μέσος ρυθμός

εξυπηρέτησης ή παραγωγής, τα αποθέματα, κοκ.

Ύλη: Εισαγωγή, μοντέλα γέννησης-θανάτου, το σύστημα Μ/Μ/1, συστήματα Markov που δεν είναι

γέννησης-θανάτου, η κατανομή Erlang, ομαδικές εξυπηρετήσεις, προχωρημένα μοντέλα M/G/1, M/G/m,

G/G/1, G/G/m, προχωρημένα μοντέλα ανάλυσης γραμμών παραγωγής, εισαγωγή στα προβλήματα και τα

μοντέλα ευέλικτων συστημάτων παραγωγής (FMS).

Βαθμολογία: Εργαστήριο (20%), Γραπτή εξέταση (80%).

 

Επίσης:

Θεωρία Πιθανοτήτων

Συστήματα Επικοινωνιών

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

Ουρές Αναμονής με Εφαρμογές σε Δίκτυα Παραγωγής

Ανάλυση και Έλεγχος των Δικτύων Παραγωγής

Δυναμικά Συστήματα 

Πρότυπα Λύσης Προβλημάτων

Περιβαλλοντικά Συστήματα

Στοχαστική Εκτίμηση και Έλεγχος

Πρόληψη Ρύπανσης

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Αριθμητική Ανάλυση