Διδακτορικές διατριβές

José Fernando Romero Cañizares, "A sustainability approach using fuzzy logic and data mining," 2021.
 

Εκτίμηση εθνικής ασφάλειας λόγω της κλιματικής αλλαγής, Νεκτάριος Χαιρέτης, 2017


Ευαισθησία και βελτιστοποίηση δεικτών αειφορίας με τη βοήθεια ασαφούς λογικής, Βίκτωρ Κουλουμπής, 2007

 

The Physics and Economics of Recycling, Xiaomin Zhu, 2004

 

Sustainability Assessment Using Fuzzy Logic, Luc Aurelien Andriantiatshaholiniaina, 2001

 

Fuzzy control of queueing systems, Runtong Zhang, 1996

 

Μέτρηση της ευελιξίας των συστημάτων παραγωγής: μία προσέγγιση ασαφούς λογικής, Νικόλαος Τσουρβελούδης, 1995

 

Αποτελεσματικά μοντέλα ανάλυσης δικτύων παραγωγής, Βασίλειος Κουικόγλου, 1989