Η πρυτανεία

Η ενασχόληση του Γιάννη Φίλη με τη διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης άρχισε το 1993 με την εκλογή του στη θέση του πρώτου πρύτανη του Ιδρύματος. Έκτοτε, υπηρέτησε το ίδιο αξίωμα για 12 χρόνια συνολικά σε 4 θητείες έως τον Απρίλιο του 2013.

 

"Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ο χώρος όπου η γνώση μεταδίδεται, διατηρείται και προάγεται.  Οι φοιτητές  περνούν μία από τις πλέον σημαντικές περιόδους της ωρίμανσής τουςόλοι μας ανακαλύπτουμε κατά μία έννοια τους εαυτούς μας, αναπτύσσουμε τις πνευματικές μας δυνατότητες, φθάνοντας συχνά στα όρια αυτών των δυνατοτήτων.  Αποκτούμε δεξιότητες και τεχνικές για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και μαθαίνουμε να τις χρησιμοποιούμε στην υπηρεσία των συνανθρώπων, της κοινωνίας και όλου του πλανήτη με όλα του τα συστήματα, φυσικά και βιολογικά.

 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα νέο τεχνολογικό ίδρυμα με έντονη ανοδική δυναμική, που ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Στη μικρή του χρονικά παρουσία, έχει συμβάλλει προς όλες τις κατευθύνσεις στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.  Σκοπός μας είναι η συνεχής βελτίωση και άνοδος, επειδή πιστεύουμε ότι το υψηλότερο ανθρώπινο δημιούργημα, η γνώση, είναι ο μόνος τρόπος για την έξοδο από τα πολύπλοκα και δυσεπίλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

 

Πιστεύουμε ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.  Χωρίς όμως τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, η κατάρτιση ενός Πολυτεχνείου είναι μονόπλευρη και κενή ανθρωπισμού.  Στηρίζουμε τις τέχνες επειδή η ψυχή του ανθρώπου τις έχει όση ανάγκη έχει τη φυσική και τα μαθηματικά.  Με τις μικρές μας δυνάμεις κτίζουμε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να κατανοήσουμε καλύτερα το θαύμα του κόσμου.  Και αυτό το θαύμα δεν βελτιώνεται ούτε μεταλλάσσεται σε κάτι όλο και πιο χειροπιαστό, παρά σε ένα ίδρυμα ανώτατης παιδείας.  Αυτός είναι και ο βασικός μας σκοπός στο Πολυτεχνείο Κρήτης."

Γιάννης Φίλης, (περικοπές από ομιλία προς τους αποφοίτους).

 

Ως Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης:

  • Ίδρυσε το 1994 και διηύθυνε έως το 2017 το Πάρκο γι τη Διάσωση της Χλωρίδας και της Πανίδας στο Πολυτεχνείο (δείτε περιγραφή πάρα κάτω).
  • Το Πολυτεχνείο Κρήτης έγινε μέλος του European Universities Association (EUA), και του Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), έναν σύνδεσμο κορυφαίων ευρωπαϊκών πολυτεχνείων, μετά από αίτηση και αξιοκρατική επιλογή.
  • Ως προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, συμμετείχε σε συνεδρίες με τον Πρωθυπουργό και Υπουργούς Παιδείας για την εξέταση ζητημάτων ανωτάτης εκπαίδευσης.
  • Διπλασίασε τον αριθμό τόμων της βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου.
  • Επέτυχε την ίδρυση δύο νέων τμημάτων με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα:

      1. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

      2. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών