Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο των επιστημονικών - ερευνητικών του ενδιαφερόντων, ο Γιάννης Φίλης είναι:

Μέλος των οργανισμών:

FellowSenior Member

 

ΜέλοςΜέλοςΜέλος

 

Συντάκτης στα περιοδικά:

International Journal of Engineering and Management, 2007 – σήμερα.

IEEE Systems Journal, 2007 – σήμερα.

Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2006 – σήμερα.

Environmental Engineering and Management Journal, μέλος Editorial Advisory Board, 2002 – σήμερα.

IEEE Robotics and Automation Magazine, Συντάκτης (Editor), 1998 – 2001.

 

Κριτής σε πλειάδα επιστημονικών περιοδικών μεταξύ των οποίων είναι τα παρακάτω:

α.   Mathematical Reviews

β.   IEEE Transactions on Automatic Control

γ.   IEEE Transactions on Robotics and Automation

δ.   SIAM Journal on Control and Optimization

ε.   International Journal of Production Research

στ. European Journal of Operational Research

ζ.   Ecological Economics

η. International Journal of Sustainable Transportation

θ.   Journal of Environmental Informatics

ι.    Environment, Development and Sustainability

ια.  Clean Technologies and Environmental Policy

ιβ.  IEEE Systems Journal